Anunțuri de achiziții

CADRUL LEGAL

Produsele şi serviciile necesare desfăşurării în bune condiţiuni a activităţii societăţii noastre sunt achiziţionate în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare:

  • Procedura proprie de “Achiziţia de produse, servicii sau lucrări PS-029”;
  • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice cu modificările şi completările ulterioare (Standardul 9 – Proceduri);
  • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 republicată, privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv;

ANUNȚURI

01. ( În curs de actualizare )

Scroll to Top
Skip to content