Contact
Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.

PETIȚII

      Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi și instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).
Petițiile pot fi transmise:
– prin poștă pe adresa Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A. – B-dul Dinicu Golescu nr 38, sector 1, Bucuresti
– prin poștă electronică la adresa de email:  saaf.economic@gmail.com
– prin fax la numărul: 021.319.6739

Scroll to Top
Skip to content