Solicitare informații. Legislație

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
Persoană desemnată: ȘES Genoveva Caribda
E-mail: saaf.economic@gmail.com
Telefon: 0722.427.991

Legislație:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Hotărârea de Guvern nr. 830/272022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Cerere de informații de interes public – Formular tip

https://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/solvit/index_en.htm
http://www.mae.ro/node/19312

Scroll to Top
Skip to content