Lista cuprinzând cadourile primite

    Potrivit Legii nr. 251/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu modificările și completările ulterioare Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A. face cunoscut faptul că în anul 2023 nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției de către personalul cu obligații de declarare a cadourilor din cadrul acesteia.

Scroll to Top
Skip to content