Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A. este persoană juridică română, având forma de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu următoarele acte normative:

  • OUG nr.12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea SNCFR.
  • HG 585/1998 privind înființarea Societăţii de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române;
  • Legea nr. 31 / 1990 a societăţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Conducerea societăţii este asigurată de:

Scroll to Top
Skip to content