Despre noi

Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A. s-a înființat prin Hotărârea de Guvern nr. 585 / 15.09.1998 și funcționează ca societate pe acțiuni prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.

S.A.A.F (Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A.) are ca obiect principal de activitate administrarea excedentului de active corporale și necorporale, preluat ca urmare a reorganizării S.N.C.F.R..

Scroll to Top
Skip to content